mitt familiemedlem

Mitt familiemedlem: Pappa!

Dette er vel familemedlemmet over alle familemedlem, sammen med mor da sklart! Min far er ikke som fedre flest har jeg oppdaget de seneste rene. Han er verken fet eller skallet og er ikke despera...
hits